1. Managementul proiectului - asigurarea îndeplinirii prevederilor contractului de finanţare

2. Activităţi de informare şi publicitate a proiectului prin:
- Conferinţe de presă, comunicate de presă şi apariţii în mass-media
- campanii de promovare pentru cunoaşterea oportunităţilor de formare profesională
- Pagină web
- 5 roll-upuri, 1 banner, 300 afişe de promovare, 2000 de pliante şi 5000 de flyere distribuite

3. Dezvoltarea şi implementarea de campanii de informare in vederea cunoaşterii oportunităţilor de formare profesională, consiliere profesională şi medierea muncii în 30 de localităţi rurale din judeţul Satu Mare

4. 470 de persoane din mediul rural informate despre importanţa calificărilor şi necesitatea adaptării persoanelor la modificările care au loc pe piaţa muncii
- Un studiu sociologic

5. Informare şi consiliere profesională organizată pentru 338 persoane din mediul rural - sustinută de experţi inclusiv pe problematica medierii forţei de muncă.
- 338 de persoane din mediul rural participante la programe integrate
- 338 persoane informate şi consiliate
- 338 planuri individuale elaborate

6. Reacreditarea de către Solicitant a cursului de Baby-sitter, acreditarea cursurilor de Îngrijitor bătrâni la domiciliu şi de Infirmier
- 1 curs reacreditat
- 2 cursuri acreditate

7. Formarea profesională
- 3 cursuri de formare pentru meseriile baby-sitter, ingrijitor batrani si infirmier
- 270 de persoane cursate şi calificate

8. Mediere în vederea ocupării unui loc de muncă pe piaţa muncii
- organizarea a 3 burse a locurilor de muncă

9. Susţinerea stagiilor de dezvoltare personală
- 270 de participanti la cursuri de stagii de dezvoltare personala

10. Consiliere individuală pentru integrarea activă pe piaţa muncii

11. Dezvoltarea şi implementarea unei campanii de promovarea a culturii antreprenoriale în mediul rural
- 338 persoane informate privind cultura antreprenorială

12. Infiinţarea a 3 Centre în mediul rural prin parteneriat cu primăriile locale de promovare a antreprenoriatului
- 3 Centre rurale de promovare a antreprenoriatului înfiinţate prin parteneriat public+privat

13. Asistenţă şi consultanţă pentru participanţii la cursuri de formare profesională în vederea iniţierii unor afaceri independente
- 40 de sesiuni de informare, 160 de ore - min 30 planuri de afaceri elaborate de participanţii la curs - premii pentru cea mai buna afacere
- Rezultatul urmărit este ca fiecare participant la curs să fie capabil să ia o decizie informată despre modul de angajare optim şi să fie capabil să-şi vândă serviciile/ cunoştinţele/ aptitudinile.

14. Celor care sunt interesaţi să demareze o activitate pe cont propriu li se va oferi consultanţă şi asistenţă individuală în iniţierea unei afaceri independente în domenii conexe celei în care s-au format de către un agent generator venituri (AGV), cu care vor întocmi un plan de afaceri detaliat. AGV îi va însoţi la instituţiile abilitate pentru obţinerea informaţiilor, avizelor, autorizaţiilor.

REZULTATE PE TERMEN LUNG

Pe termen lung, rezultatele proiectului contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor. În plus, principalul efect pozitiv pe termen lung al implementării proiectului este dat de creşterea calităţii vieţii, prin creşterea şanselor de ocupare la persoanele din grupul ţintă

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Rezultate. Copyright 2014 Crucea Rosie Romana Filiala Satu Mare
Powered by Joomla 1.7 Templates