Joomla!

    Romanian English French German Hungarian Italian

Actiuni si Programe

How to lose Friends and Alienate people
Curs Infirmiere
Organizam CURS DE CALIFICARE în meseria de INFIRMIER cod COR 5132.2.1
Curs Prim Ajutor
Curs Prim Ajutor
Viata unei persoane accidentate depinde, intr-o mare masura, de momentul acordarii primului ajutor si de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului.
Curs Prim Ajutor
Curs Igiena
Crucea Ro?ie Român? Filiala Satu Mare, organizeaz? cursuri pentru însu?irea no?iunilor fundamentale de igien?.
How to lose Friends and Alienate people
Cautari Persoane
Serviciul cautari persoane este un serviciu special si unic al Crucii Rosii, la nivel international, in domeniul umanitar.
Voluntariat
Voluntariat
Fa si tu ceea ce noi facem de 132 de ani! Alatura-te visului comun al inaintasilor nostri.

Implica-te

Anunt privind beneficiile programului de formare profesional? “Ingrijitoare batrani la domiciliu (cod NC 5133.1.2)”

Email Imprimare PDF

crucea-rosie-romania

 

sanatate

În perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 se deruleaz? în Municipiul Satu Mare proiectul strategic “PRO-SANATATE – Cre?terea accesului angaja?ilor din sistemul medico-social din România la programele de formare profesional? continu?”.  

Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European – Investe?te în Oameni! prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ?i implementat de c?tre Asocia?ia pentru Dezvoltare ?i Promovare Socio-Economic?, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din România ?i Funda?ia pentru Recuperare, Integrare ?i Promovare Social? ECHOSOC.

Obiectivul proiectului îl reprezint? cre?terea nivelului de calificare pentru 2.520 de angaja?i necalifica?i ?i/sau cu un nivel sc?zut de calificare din domeniul medico-social, contribuind la facilitarea / îmbunat??irea accesului ?i particip?rii la programe de formare profesional? continu? (FPC) din cele 8 regiuni de dezvoltare din România: Nord –Est (Bac?u), Sud-Est (Buz?u, Constan?a, Vrancea, Tulcea); Sud-Muntenia (Prahova); Sud – Vest Oltenia (Olt); Vest (Arad, Hunedoara, Timi?); Nord-Vest (Cluj, Maramure?, Satu-Mare); Centru (Alba, Bra?ov, Mure?); Bucuresti-Ilfov (Bucure?ti – Sectorul 5, Ilfov).

 Grupul ?int? al proiectului va fi format din angaja?i necalifica?i (cu vârste între 18 ?i 64 de ani) pentru domeniul în care lucreaz? sau cu un nivel sc?zut de calificare, respectiv:
•    nivel 1 de calificare - Îngrijitor copii, Babysitter, Îngrijitor b?trâni la domiciliu, Brancardier.
•    nivel 2 de calificare – Infirmier?, Îngrijitoare bolnavi la domiciliu, Mediator sanitar, Operator introducere, validare ?i prelucrare date.

Societatea Nationala de Cruce Ro?ie din România a derulat 18 cursuri de formare „Ingrijitoare b?trâni la domiciliu”, în functie de nevoile de formare identificate la nivelul loca?iilor de implementare. Meseria de “Îngrijitoare b?trâni la domiciliu” se încadreaz? în Grupa major? 5 (Lucr?tori în domeniul serviciilor), la categoria Îngrijitori la domiciliu ?i este definit astfel: Îngrijitorii la domiciliu asigur? servicii de îngrijire personal? ?i asisten?? în activit??ile zilnice din via?a persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmb?trânirii, bolilor, v?t?m?rii corporale sau altor st?ri fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unit??i reziden?iale independente.

Îngrijitorul la domiciliu bătrâni trebuie s?-?i dovedeasc? competen?ele în principal la aplicarea normelor de igien? atât pentru persoana asistată cât ?i pentru propria-i persoană, la mobilizarea ?i transportul persoanei asistate, la alimenta?ie ?i administrarea alimentelor ?i la supravegherea permanentă a stării de sănătate a persoanei asistate. De?i sfera de competen?e este aceea?i pentru îngrijirea bătrânilor, cuno?tin?ele, deprinderile ?i aptitudinile îngrijitorului la domiciliu trebuie să fie diferite. Îngrijitorul la domiciliu a bătrânilor necesită cuno?tin?e medii din sfera medicală, răbdare, calm ?i abilitatea de combinare a programul zilnic de îngrijire, obligatoriu, cu alte activită?i de relaxare pentru a asigura starea de confort a bătrânului asistat. Deoarece activită?ile specifice se desfă?oară în permanentă colaborare cu persoana asistată /familia/echipa medicală, comunicarea la locul de muncă contribuie la buna desfă?urare a activită?ilor specifice.

Participan?ii la cursurile “Ingrijitoare b?trâni la domiciliu” derulate de Societate Na?ional? de Cruce Ro?ie din România au dobandit competen?ele necesare pentru aceast? meserie,  iar absolven?ii au capacitatea de a dezvolta competen?ele practic?rii acestei meserii: asigur? condi?iile igienico-sanitare (igienizarea camerei, igienizarea obiectelor persoanei, igiena personal?); gestioneaz? resursele materiale ?i b?ne?ti pentru a satisface nevoile imediate ale persoanei asistate; acord? m?suri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înl?tura cauzele accidentelor; stabile?te ?i preg?te?te meniul persoanei asistate ?i administreaz? alimenta?ia acesteia; supravegheaz? ?i monitorizeaz? starea de s?n?tate a persoanei asistate; evalueaz? ?i adapteaz? programul zilnic în func?ie de situa?iile ap?rute, pentru îngrijirea eficient? a persoanei.

Prin participarea la programele profesionale de formare profesional? continu? derulate de Societatea Na?ionala de Cruce Ro?ie din România, la nivelul Filialei Satu Mare se vizeaz? îmbun?t??irea nivelului de calificare a for?ei de munc?, dezvoltarea competen?elor profesionale,  cre?terea oportunit??ilor de accesare a altor posturi ?i de avansare în cadrul pie?ei muncii, asigurarea stabilit??ii postului, precum ?i cre?terea accesului la metode alternative moderne de formare adecvate specificului grupului ?int? ?i priorit??ilor actuale în domeniul medico-social.

Pentru informa?ii suplimentare nu ezita?i s? ne contacta?i la:

Rodica Margareta BORLAN – Coordonator local campanii
Mobil: 0723 50 35 97, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Natalia IGNAT – Expert Informare, consiliere si orientare profesionala,
Mobil: 0745 78 97 35, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din România, Filiala Satu Mare: Str.Vlad Tepes Nr.3, Satu Mare, cod postal 440034

 

 
Acum va aflati pe pagina: Home Stiri Anunt privind beneficiile programului de formare profesional? “Ingrijitoare batrani la domiciliu (cod NC 5133.1.2)”