Joomla!

    Romanian English French German Hungarian Italian

Actiuni si Programe

How to lose Friends and Alienate people
Curs Infirmiere
Organizam CURS DE CALIFICARE Ón meseria de INFIRMIER cod COR 5132.2.1
Curs Prim Ajutor
Curs Prim Ajutor
Viata unei persoane accidentate depinde, intr-o mare masura, de momentul acordarii primului ajutor si de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului.
Curs Prim Ajutor
Curs Igiena
Crucea Ro?ie Rom‚n? Filiala Satu Mare, organizeaz? cursuri pentru Ónsu?irea no?iunilor fundamentale de igien?.
How to lose Friends and Alienate people
Cautari Persoane
Serviciul cautari persoane este un serviciu special si unic al Crucii Rosii, la nivel international, in domeniul umanitar.
Voluntariat
Voluntariat
Fa si tu ceea ce noi facem de 132 de ani! Alatura-te visului comun al inaintasilor nostri.

Implica-te

Anunt privind functionarea portalului pentru promovarea participarii la programele form?rii profesionale continue in domeniul medico-social

Email Imprimare PDF

crucea-rosie-romania

 

sanatate

Proiectul ďPRO-SANATATE Ė Cre?terea accesului angaja?ilor din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesional? continu?Ē este cofinan?at din Fondul Social European Ė Investe?te Ón Oameni! prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ?i implementat, Ón perioada 24 aprilie 2014 Ė 23 octombrie 2015, de c?tre Asocia?ia pentru Dezvoltare ?i Promovare Socio-Economic?, CATALACTICA Ón parteneriat cu Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din Rom‚nia ?i Funda?ia pentru Recuperare, Integrare ?i Promovare Social? ECHOSOC.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, contribuind la facilitarea/imbunatatirea accesului si participarii la programe de formare profesionala continua (FPC).

    

Grupul tinta al proiectului este format din angajati necalificati (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul in care lucreaza sau cu un nivel scazut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord ĖEst: Bacau, Sud-Est: Buzau, Constanta, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud Ė Vest Oltenia: Olt; Vest: Arad, Hunedoara, Timis; Nord- Vest: Cluj, Maramure?, Satu-Mare; Centru: Alba, Brasov, Mures; Bucuresti-Ilfov: Bucuresti, Ilfov

Prin participarea la acest program de formare profesional? continu?  a angajatilor necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul medico-social in care lucreaza au fost vizate Ón general urm?toarele beneficii: Ómbun?t??irea nivelului de calificare a for?ei de munc?, dezvoltarea competen?elor profesionale,  cre?terea oportunit??ilor de accesare a altor posturi ?i de avansare Ón cadrul pie?ei muncii, asigurarea stabilit??ii postului, precum ?i cre?terea accesului la metode alternative moderne de formare continu?, con?inuri ?i metode adecvate specificului grupului ?int? ?i priorit??ilor actuale Ón domeniul medico-social.

In acest context, in cadrul proiectului s-a creat si se asigura functionarea portalului pentru promovarea participarii la programele formarii profesionale continue in domeniul medico-social. Portalul asigura at‚t vizibilitatea proiectului c‚t ?i informarea grupului ?int? ?i oferirea accesului direct la materialele elaborate Ón cadrul proiectului. De asemenea, portalul con?ine informa?ii relevante despre proiect ?i rezultatele acestuia, facilit‚nd instruirea grupului tinta (consilierea si orientarea profesionala) ?i comunicarea cu poten?ialii parteneri. Astfel, platforma electronica se constituie intr-un mijloc util de informare ?i dezvoltare profesional? pentru cei afla?i Ón c?utarea unui stagiu de practica sau interesa?i Ón dezvoltarea carierei, precum ?i pentru speciali?tii din domeniul medico-social. Platforma electronica este structurata in cadrul a patru dimensiuni principale ce reprezinta de fapt procesul gradual prin care beneficiarii iau contact cu activitatile proiectului: beneficiile participarii la programele de formare profesionala continua; etapele specifice furnizarii serviciilor de informare si consiliere profesionala; derularea programelor de formare profesionala continua; beneficiile programelor formarii profesionale pentru angajatori si angajati. Autentificarea utilizatorilor in portalul Pro-sanatate se face pe baza de user si parola, sens in care prin intermediul portalului, se va contribui la cresterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, contribuind la facilitarea / imbunatatirea accesului si participarii la programe de formare profesionala continua (FPC).

La nivelul judetului Satu-Mare, pana in prezent s-au inregistrat un numar de 140 persoane informate si consiliate profesional, s-au finalizat un numar de trei cursuri de formare profesionala de nivel 1 si se afla in derulare alte doua cursuri de formare profesionala ce se vor finaliza in 05 august 2015 si respectiv 21 octombrie 2015.

Pentru informa?ii suplimentare nu ezita?i s? ne contacta?i la:

Rodica Margareta BORLAN Ė Coordonator local campanii
Mobil: 0723 50 35 97, email: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Natalia IGNAT Ė Expert Informare, consiliere si orientare profesionala,
Mobil: 0745 78 97 35, email: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Adresa Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din Rom‚nia, Filiala Satu Mare: Str.Vlad Tepes Nr.3, Satu Mare, cod postal 440034

 

 
Acum va aflati pe pagina: Home Stiri Anunt privind functionarea portalului pentru promovarea participarii la programele form?rii profesionale continue in domeniul medico-social