Joomla!

    Romanian English French German Hungarian Italian

Actiuni si Programe

How to lose Friends and Alienate people
Curs Infirmiere
Organizam CURS DE CALIFICARE în meseria de INFIRMIER cod COR 5132.2.1
Curs Prim Ajutor
Curs Prim Ajutor
Viata unei persoane accidentate depinde, intr-o mare masura, de momentul acordarii primului ajutor si de priceperea celui care intervine primul la locul accidentului.
Curs Prim Ajutor
Curs Igiena
Crucea Ro?ie Român? Filiala Satu Mare, organizeaz? cursuri pentru însu?irea no?iunilor fundamentale de igien?.
How to lose Friends and Alienate people
Cautari Persoane
Serviciul cautari persoane este un serviciu special si unic al Crucii Rosii, la nivel international, in domeniul umanitar.
Voluntariat
Voluntariat
Fa si tu ceea ce noi facem de 132 de ani! Alatura-te visului comun al inaintasilor nostri.

Implica-te

Sample image

Anunt privind beneficiile programului de formare profesional? “Ingrijitoare batrani la domiciliu (cod NC 5133.1.2)”

crucea-rosie-romania

 

sanatate

În perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 se deruleaz? în Municipiul Satu Mare proiectul strategic “PRO-SANATATE – Cre?terea accesului angaja?ilor din sistemul medico-social din România la programele de formare profesional? continu?”.  

Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European – Investe?te în Oameni! prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ?i implementat de c?tre Asocia?ia pentru Dezvoltare ?i Promovare Socio-Economic?, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din România ?i Funda?ia pentru Recuperare, Integrare ?i Promovare Social? ECHOSOC.

Obiectivul proiectului îl reprezint? cre?terea nivelului de calificare pentru 2.520 de angaja?i necalifica?i ?i/sau cu un nivel sc?zut de calificare din domeniul medico-social, contribuind la facilitarea / îmbunat??irea accesului ?i particip?rii la programe de formare profesional? continu? (FPC) din cele 8 regiuni de dezvoltare din România: Nord –Est (Bac?u), Sud-Est (Buz?u, Constan?a, Vrancea, Tulcea); Sud-Muntenia (Prahova); Sud – Vest Oltenia (Olt); Vest (Arad, Hunedoara, Timi?); Nord-Vest (Cluj, Maramure?, Satu-Mare); Centru (Alba, Bra?ov, Mure?); Bucuresti-Ilfov (Bucure?tiSectorul 5, Ilfov).

 CiteÅŸte mai mult...
 

Anunt privind beneficiile participarii la programele de formare profesional? continua, derulate in cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Cre?terea accesului angaja?ilor din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesional? continu?”

crucea-rosie-romania

 

sanatate

În perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 se implementeaz? proiectul “PRO-SANATATE – Cre?terea accesului angaja?ilor din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesional? continu?”. Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European – Investe?te în Oameni! prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ?i este implementat de c?tre Asocia?ia pentru Dezvoltare ?i Promovare Socio-Economic?, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din România ?i Funda?ia pentru Recuperare, Integrare ?i Promovare Social? ECHOSOC. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, contribuind la facilitarea/imbunatatirea accesului si participarii la programe de formare profesionala continua (FPC). Grupul tinta al proiectului este format din angajati necalificati (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul in care lucreaza sau cu un nivel scazut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord –Est: Bacau, Sud-Est: Buzau, Constanta, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud – Vest Oltenia: Olt; Vest: Arad, Hunedoara, Timis; Nord- Vest: Cluj, Maramure?, Satu-Mare; Centru: Alba, Brasov, Mures; Bucuresti-Ilfov: Bucuresti, Ilfov

 CiteÅŸte mai mult...
 

Anunt privind functionarea Retelei de promovare a beneficiilor programelor de formare profesional? în judetul Satu Mare, in cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Cre?terea accesului angaja?ilor din sistemul medico-social din Romania la programele de formare

crucea-rosie-romania

 

sanatate

În perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015 se implementeaz? proiectul “PRO-SANATATE – Cre?terea accesului angaja?ilor din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesional? continu?”. Proiectul este cofinan?at din Fondul Social European – Investe?te în Oameni! prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ?i este implementat de c?tre Asocia?ia pentru Dezvoltare ?i Promovare Socio-Economic?, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din România ?i Funda?ia pentru Recuperare, Integrare ?i Promovare Social? ECHOSOC. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, contribuind la facilitarea/imbunatatirea accesului si participarii la programe de formare profesionala continua (FPC). Grupul tinta al proiectului este format din angajati necalificati (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul in care lucreaza sau cu un nivel scazut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord –Est: Bacau, Sud-Est: Buzau, Constanta, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud – Vest Oltenia: Olt; Vest: Arad, Hunedoara, Timis; Nord- Vest: Cluj, Maramure?, Satu-Mare; Centru: Alba, Brasov, Mures; Bucuresti-Ilfov: Bucuresti, Ilfov.

 CiteÅŸte mai mult...
 

Anunt privind reteaua creata la nivelul judetului Satu Mare in vederea sprijinirii si promovarii programelor de formare profesionala continua in domeniul medico-social

crucea-rosie-romania

 

sanatate

Proiectul “PRO-SANATATE – Cre?terea accesului angaja?ilor din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesional? continu?” este cofinan?at din Fondul Social European – Investe?te în Oameni! prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ?i implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de c?tre Asocia?ia pentru Dezvoltare ?i Promovare Socio-Economic?, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din România ?i Funda?ia pentru Recuperare, Integrare ?i Promovare Social? ECHOSOC.

Prin participarea la acest proiect ce a implicat organizarea si deularea de programe de formare profesional? continu?  a angajatilor necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare (cu varste intre 18 si 64 de ani) pentru domeniul medico-social in care lucreaza au fost vizate în general urm?toarele beneficii:

 CiteÅŸte mai mult...
 

Anunt privind functionarea portalului pentru promovarea participarii la programele form?rii profesionale continue in domeniul medico-social

crucea-rosie-romania

 

sanatate

Proiectul “PRO-SANATATE – Cre?terea accesului angaja?ilor din sistemul medico-social din Romania la programele de formare profesional? continu?” este cofinan?at din Fondul Social European – Investe?te în Oameni! prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ?i implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de c?tre Asocia?ia pentru Dezvoltare ?i Promovare Socio-Economic?, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Na?ional? de Cruce Ro?ie din România ?i Funda?ia pentru Recuperare, Integrare ?i Promovare Social? ECHOSOC.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea nivelului de calificare pentru 2520 de angajati necalificati si/sau cu un nivel scazut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania, contribuind la facilitarea/imbunatatirea accesului si participarii la programe de formare profesionala continua (FPC).

    

CiteÅŸte mai mult...
 
Pagina 2 din 7

Proiecte POS DRU

Sample Images
"Schimbare sociala si antreprenoriat – de la subzistenta la sustenabilitate in mediul rural satmarean” Contract POS DRU/141/5.2/G/128591
Sample Images
"Sanse noi pentru persoane din afara campului muncii din mediul urban si rural" - POS GRU/104/5.1/G/81371

Proiect CBC

Sample Images
"Fii Preg?tit - sa infrunt?m calamit?ti si dezastre naturale impreun?" Acronim BE PREPARED! - HURO/0901/093/2.4.2

Misiunea noastra

Sample Images
Misiunea noastra este sa alinam suferinta umana sub orice forma s-ar manifestaea. In special ajutam persoane si grupurile vulnerabile in caz de   dezastre si crize, dar mai ales de fiecare data cand resursele financiare si donatiile ne-o permit. In Romania, Crucea Rosie este activa din 1876, si vrem sa ramanem cel putin la fel de activi ca pana acum.
Acum va aflati pe pagina: Home

Telefoane Utile

  • Politia - 955 sau 112
  • Pompieri - 981 sau 112
  • Salvarea - 961 sau 112
  • Jandarmeria - 956
  • Asisten?? social? - 979
  • Protectie Civila  - 0261 716640
  • Gardienii Publici - 0261 758736

Ultimul proiect al nostru

Confessions of a Shopaholic

 "Sanse noi pentru persoane din afara campului muncii din mediul urban si rural"